Telefon: 0236-344004

Fax: 0236-344383

Martie

Rectificare 2006

Categorie: Martie
HOTARIREA NR._______din___________________
Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al com. Vinatori, jud.Galati prin repartizarea fondului de rezerva bugetara si suplimentarea planului de venituri

EXPUNERE DE MOTIVE
cu privire la proiectul de hotarire privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al com. Vinatori,jud. Galati prin repartizarea fondului de rezerva bugetata si suplimetarea planului de venituri

RAPORT DE AVIZARE
In conformitate cu prevederile art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,Comisia de specialitate a Consiliului local Vinatori,jud. Galati s-a intrunit in sedinta pentru a analiza un proiect de hotarire a Consiliului local.

RAPORT DE SPECIALITATE
cu privire la proiectul de hotarire privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al com. Vinatori,jud. Galati prin repartizarea fondului de rezerva bugetata si suplimentarea planului de venituri

Buget razboi

Categorie: Martie
HOTARIREA NR._______din___________________
Privind aprobarea bugetului de razboi pe anul 2006 al com. Vinatori, jud.Galati

EXPUNERE DE MOTIVE
Privind aprobarea bugetului de razboi pe anul 2006 al comunei Vinatori

RAPORT DE AVIZARE
In conformitate cu prevederile art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,Comisia de specialitate a Consiliului local Vinatori,jud. Galati s-a intrunit in sedinta pentru a analiza un proiect de hotarire a Consiliului local.

RAPORT DE SPECIALITATE
Privind aprobarea bugetului de razboi al comunei Vinatori pe anul 2006 al comunei Vinatori,jud. Galati

Comandament antiepiuzootic

Categorie: Martie

HOTARAREA NR.___ din _____________________
privind : reconstituirea Comandamentului antiepizootic local, la nivelul comunei Vinatori, judetul Galati .

©2008 | Primaria Vinatori | Judetul Galati