Telefon: 0236-344004

Fax: 0236-344383

Februarie

Organigrama

Categorie: Februarie
HOTARAREA nr. ______ din _____________
privind modificarea organigramei si a statului de functii al Consiliului local Vinatori,jud. Galati

ORGANIGRAMA APARATULUI PROPRIU AL CONSILIULUI LOCAL AL COM. VINATORI, JUD. GALATI

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarire privind modificarea organigramei si a statului de functii al Consiliului local Vinatori,jud. Galati

Anexa 1
STAT DE FUNCTII al functionarilor publici din aparatul propriu al Primariei Vinatori,jud. Galati

Anexa 2
STAT DE FUNCTII Pentru personalul contractual


 

Limite 2005

Categorie: Februarie
HOTARAREA Nr. _______din ________________
privind: stabilirea limitelor minime ale veniturilor medii lunare ce se pot obtine din vanzarea si/sau utilizarea bunurilor mobile si imobile pentru anul 2006.

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarare privind stabilirea limitelor minime ale veniturilor medii lunare ce se pot obtine din vanzareasi/sau utilizarea bunurilor mobile sau imobile

RAPORT DE AVIZARE
In conformitate cu prevederile art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,Comisia de specialitate a Consiliului local Vinatori,jud. Galati s-a intrunit in sedinta pentru a analiza un proiect de hotarire a Consiliului local.

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind stabilirea limitelor minime ale veniturilor medii lunare ce se pot obtine din vanzarea si/sau utilizarea bunurilor mobile si imobile

ANEXA La H. C. L. nr. _____/____________

Bugetului de venituri si cheltuieli 2006

Categorie: Februarie
HOTARIREA NR. _______din ________________
privind: adoptarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Vinatori, judetul Galati ,pe anul 2006

EXPUNERE DE MOTIVE
cu privire la proiectul de hotarire privind aprobarea bugetului local al comunei Vinatori,jud. Galati pentru anul 2006

RAPORT DE AVIZARE
In conformitate cu prevederile art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,Comisia de specialitate a Consiliului local Vinatori,jud. Galati s-a intrunit in sedinta pentru a analiza un proiect de hotarire a Consiliului local.

RAPORT DE SPECIALITATE
cu privire la proiectul de hotarire privind aprobarea bugetului local al comunei Vinatori,jud. Galati pentru anul 2006

Aprobare documentatie

Categorie: Februarie
HOTARIREA NR._______ din_______________
Privind aprobarea documentatiei tehnico ecomonice pentru investitiile « Incalzire centrala Scoala Vinatori , Scoala Odaia Manolache si Gradinite”» si « Alimentare cu apa sat Vinatori si sat Costi »

EXPUNERE DE MOTIVE
cu privire la proiectul de hotarire referitor la aprobarea documentatiei tehnico economice pentru realizarea investitiilor “Incalzire centrala Scoala Vinatori, Scoala Odaia Manolache si Gradinite” si “Alimentare cu apa sat Vinatori si sat Costi”

RAPORT DE AVIZARE
In conformitate cu prevederile art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,Comisia de specialitate a Consiliului local Vinatori,jud. Galati s-a intrunit in sedinta pentru a analiza un proiect de hotarire a Consiliului local.

RAPORT DE SPECIALITATE
cu privire la proiectul de hotarire privind aprobarea documentatiei tehnico ecomonice pentru investitiilor “Incalzire centrala Scoala Vinatori,Scoala Odaia Manolache si Gradinite” si “Alimentare cu apa sat Vinatori si sat Costi”
©2008 | Primaria Vinatori | Judetul Galati