Telefon: 0236-344004

Fax: 0236-344383

Regulamentului de organizare si functionare a aparatului propriu al Consiliului local

Categorie: Iunie
HOTARAREA nr. 20 din 30.06.2005
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a aparatului propriu al Consiliului local al comunei Vinatori.

RAPORT DE AVIZARE
In conformitate cu prevederile art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,Comisia de specialitate a Consiliului local Vinatori,jud. Galati s-a intrunit in sedinta pentru a analiza un proiect de hotarire a Consiliului local.
©2008 | Primaria Vinatori | Judetul Galati