Telefon: 0236-344004

Fax: 0236-344383

Iunie

Regulamentului de organizare si functionare a aparatului propriu al Consiliului local

Categorie: Iunie
HOTARAREA nr. 20 din 30.06.2005
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a aparatului propriu al Consiliului local al comunei Vinatori.

RAPORT DE AVIZARE
In conformitate cu prevederile art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,Comisia de specialitate a Consiliului local Vinatori,jud. Galati s-a intrunit in sedinta pentru a analiza un proiect de hotarire a Consiliului local.

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli

Categorie: Iunie
HOTARIREA NR. 18 din 20.06.2005
Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al com. Vinatori,jud.Galati

EXPUNERE DE MOTIVE
cu privire la proiectul de hotarire privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al com. Vinatori,jud. Galati

RAPORT DE AVIZARE
In conformitate cu prevederile art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,Comisia de specialitate a Consiliului local Vinatori,jud. Galati s-a intrunit in sedinta pentru a analiza un proiect de hotarire a Consiliului local.

RAPORT DE SPECIALITATE
cu privire la proiectul de hotarire privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al com. Vinatori, jud. Galati

Aprobare documentatie

Categorie: Iunie
HOTARIREA NR.17 din 20.06.2005
Privind aprobarea documentatiei tehnico ecomonice « Reactualizare Plan Urbanistic General Com.Vinatori, jud. Galati »

EXPUNERE DE MOTIVE
cu privire la proiectul de hotarire referitor la aprobarea documentatiei tehnico economice pentru realizarea investitiei « Reactulalizare Plan Urbanistic General com. Vinatori,jud. Galati »

RAPORT DE AVIZARE
In conformitate cu prevederile art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,Comisia de specialitate a Consiliului local Vinatori,jud. Galati s-a intrunit in sedinta pentru a analiza un proiect de hotarire a Consiliului local.

RAPORT DE SPECIALITATE
cu privire la proiectul de hotarire privind aprobarea documentatiei tehnico ecomonice « Reactualizare Plan Urbanistic General al com. Vinatori,jud. Galati »

Comandament antiepizootic

Categorie: Iunie

HOTARAREA NR.19 din 30.06.2005
privind : reconstituirea Comandamentului antiepizootic local, la nivelul comunei Vinatori, judetul Galati .

©2008 | Primaria Vinatori | Judetul Galati