Telefon: 0236-344004

Fax: 0236-344383

Mai

Aprobare documentatie

Categorie: Mai
HOTARIREA NR.17 din 20.06.2005
Privind aprobarea documentatiei tehnico ecomonice « Reactualizare Plan Urbanistic General Com.Vinatori,jud. Galati »

EXPUNERE DE MOTIVE
cu privire la proiectul de hotarire referitor la aprobarea documentatiei tehnico economice pentru realizarea investitiei « Reactulalizare Plan Urbanistic General com. Vinatori,jud. Galati »

RAPORT DE AVIZARE
In conformitate cu prevederile art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,Comisia de specialitate a Consiliului local Vinatori,jud. Galati s-a intrunit in sedinta pentru a analiza un proiect de hotarire a Consiliului local.

RAPORT DE SPECIALITATE
cu privire la proiectul de hotarire privind aprobarea documentatiei tehnico ecomonice « Reactualizare Plan Urbanistic General al com. Vinatori,jud. Galati »

Reconstituirea Comandamentului antiepizootic local

Categorie: Mai

HOTARAREA NR.19 din 30.06.2005
privind : reconstituirea Comandamentului antiepizootic local, la nivelul comunei Vinatori, judetul Galati .

©2008 | Primaria Vinatori | Judetul Galati