Telefon: 0236-344004

Fax: 0236-344383

Aprilie

Asociere Zgura

Categorie: Aprilie
HOTARIREA NR. 15 din 7.04.2005
Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al com. Vinatori,jud.Galati prin incheierea unui protocol de asociere cu Consiliul judetului Galati

EXPUNERE DE MOTIVE
referitor la proiectul de hotarire privind rectificarea bugetului local prin incheierea unui protocol de asociere cu CJ

RAPORT DE AVIZARE
In conformitate cu prevederile art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,Comisia de specialitate a Consiliului local Vinatori,jud. Galati s-a intrunit in sedinta pentru a analiza un proiect de hotarire a Consiliului local.

RAPORT DE SPECIALITATE
referitor la proiectul de hotarire privind rectificarea bugetului local prin incheierea unui protocol de asociere cu CJ

Executie Bugetara

Categorie: Aprilie
HOTARIREA NR.16 din 28.04.2006
Privind aprobarea contului de executie a bugetului local pe anul 2004

ANEXA la HCL nr. 16/28.04.2005

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarire privind aprobarea contului de executiei a bugetului pentru anul 2004

RAPORT DE AVIZARE
In conformitate cu prevederile art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,Comisia de specialitate a Consiliului local Vinatori,jud. Galati s-a intrunit in sedinta pentru a analiza un proiect de hotarire a Consiliului local.

RAPORT DE SPECIALITATE
Cu privire la proiectul de hotarire referitor la aprobarea contului de executie a bugetului pentru anul 2004
©2008 | Primaria Vinatori | Judetul Galati