Telefon: 0236-344004

Fax: 0236-344383

Martie

DN 26

Categorie: Martie
HOTARIREA nr 12 din 30.03.2005
privind interzicerea circulatiei vehiculelor cu tractiune animala pe drumul public DN 26, pe raza localitatii Vinatori

Comisie ordine publica

Categorie: Martie

HOTARIREA nr. 14 din 30.03.2005
Privind infiintarea Comisiei locale de ordine publica.

Revocare

Categorie: Martie
HOTARIREA nr.10 din 30.03.2005
privind revocarea Hotaririi nr.9/28.02.2005 privind infiintarea Serviciului Public de Paza si Ordine al comunei Vinatori,jud. Galati

REFERAT
pentru revocarea Hotaririi Consiliului local nr.9/28.02.2005 privind infiintarea Serviciului Public de paza si ordine al comunei Vinatori,jud. Galati

Fond rezerva

Categorie: Martie
HOTARIREA NR. 13 din 30.03.2005
Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al com. Vinatori,jud.Galati prin repartizarea fondului de rezerva bugetara

EXPUNERE DE MOTIVE
cu privire la proiectul de hotarire privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al com. Vinatori,jud. Galati prin repartizarea fondului de rezerva bugetata

RAPORT DE AVIZARE
In conformitate cu prevederile art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,Comisia de specialitate a Consiliului local Vinatori,jud. Galati s-a intrunit in sedinta pentru a analiza un proiect de hotarire a Consiliului local.

RAPORT DE SPECIALITATE
cu privire la proiectul de hotarire privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al com. Vinatori,jud. Galati prin repartizarea fondului de rezerva bugetata
©2008 | Primaria Vinatori | Judetul Galati