Telefon: 0236-344004

Fax: 0236-344383

Serviciul de paza

Categorie: Februarie

HOTĂRÂREA NR______DIN_____________________
privind: înfiinţarea Serviciului Public de Paza si Ordine al comunei Vînători

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A SERVICIULUI PUBLIC DE PAZA SI ORDINE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarare privind infiintarea Serviciului public de paza si ordine al comunei Vinatori,jud. Galati

RAPORT DE AVIZARE

In conformitate cu prevederile art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,Comisia de specialitate a Consiliului local Vinatori,jud. Galati s-a intrunit in sedinta pentru a analiza un proiect de hotarire a Consiliului local.

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind infiintarea Serviciului public de paza si ordine al comunei Vinatori,jud. Galati

©2008 | Primaria Vinatori | Judetul Galati