Telefon: 0236-344004

Fax: 0236-344383

Februarie

Serviciul de paza

Categorie: Februarie

HOTĂRÂREA NR______DIN_____________________
privind: înfiinţarea Serviciului Public de Paza si Ordine al comunei Vînători

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A SERVICIULUI PUBLIC DE PAZA SI ORDINE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarare privind infiintarea Serviciului public de paza si ordine al comunei Vinatori,jud. Galati

RAPORT DE AVIZARE

In conformitate cu prevederile art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,Comisia de specialitate a Consiliului local Vinatori,jud. Galati s-a intrunit in sedinta pentru a analiza un proiect de hotarire a Consiliului local.

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind infiintarea Serviciului public de paza si ordine al comunei Vinatori,jud. Galati

Pasune

Categorie: Februarie
HOTARAREA Nr.7 din 28.02.2005
privind: stabilirea taxelor de pasunat pe anul 2005 pentru bovine , ovine şi caprine şi stabilirea unor masuri pentru gospodarirea pasunii

RAPORT DE AVIZARE
In conformitate cu prevederile art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,Comisia de specialitate a Consiliului local Vinatori,jud. Galati s-a intrunit in sedinta pentru a analiza un proiect de hotarire a Consiliului local.

RAPORT DE SPECIALITATE
Referitor la proiectul de hotarire privind stabilirea taxelor de pasunat pentru anul 2005 pentru bovine,ovine si caprine ai a masurilor pentru buna gospodaire a pasunii

Cod fiscal

Categorie: Februarie
HOTARIREA nr.8 din 28.02.2005
privind modificarea H.C.L. nr.20 din 30.05.2004 prin care s-au aprobat impozitele si taxele locale pentru anul 2005

Anexa I la H.C.L. nr.8 din 28.02.2005

EXPUNERE DE MOTIVE
Cu privire la proiectul de hotarire referitor la modificarea H.C.L. nr.20 din 30.05.2004 prin care s-au aprobat impozitele si taxele locale pentru anul 2005

RAPORT DE SPECIALITATE
Cu privire la proiectul de hotarire referitor la modificarea H.C.L. nr.20 din 30.05.2004 prin care s-au aprobat impozitele si taxele locale pentru anul 2005
©2008 | Primaria Vinatori | Judetul Galati