Telefon: 0236-344004

Fax: 0236-344383

Ianuarie

Trecerea din domeniul public in domeniul privat a cabinetul medical

Categorie: Ianuarie
HOTARAREA Nr.1 din 31.01.2005
privind: aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al comunei Vinatori, judetul Galati a imobilului in care functioneaza cabinetul medical .

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarare privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al comunei Vinatori, judetul Galati, a imobilului in care functioneaza cabinetul medical

RAPORT DE AVIZARE

In conformitate cu prevederile art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,Comisia de specialitate a Consiliului local Vinatori,jud. Galati s-a intrunit in sedinta pentru a analiza un proiect de hotarire a Consiliului local.

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al comunei Vinatori, judetul Galati, a imobilului in care functioneaza cabinetul medical

Regulament

Categorie: Ianuarie
REGULAMENT
PRIVIND ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VINATORI, JUDETUL GALATI

HOTATAREA Nr.3 din 31.01.2005
privind: modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al comunei Vinatori, judetul Galati;

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarare privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al comunei Vinatori

RAPORT DE AVIZARE
In conformitate cu prevederile art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,Comisia de specialitate a Consiliului local Vinatori,jud. Galati s-a intrunit in sedinta pentru a analiza un proiect de hotarire a Consiliului local.

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al comunei Vinatori

 

Paza 2005

Categorie: Ianuarie

HOTARAREA Nr. _______ din ________________
privind: asigurarea pazei bunurilor publice si ale cetatenilor comunei Vinatori pentru anul 2005.

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarare privind infiintarea Serviciului Public de paza si ordine la nivelul comunei Vinatori, jud. Galati.

RAPORT DE AVIZARE

In conformitate cu prevederile art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,Comisia de specialitate a Consiliului local Vinatori, jud. Galati s-a intrunit in sedinta pentru a analiza un proiect de hotarire a Consiliului local.


RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind asigurarea pazei bunurilor publice si ale cetatenilor comunei Vinatori pentru anul 2005


Limite 2005

Categorie: Ianuarie

HOTARAREA Nr. 4 din 31.01.2005

privind: stabilirea limitelor minime ale veniturilor medii lunare ce se pot obtine din vanzarea si/sau utilizarea bunurilor mobile si imobile pentru anul 2005.

Anexa la HOTARAREA Nr. 4

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind stabilirea limitelor minime ale veniturilor medii lunare ce se pot obtine din vanzareasi/sau utilizarea bunurilor mobile sau imobile

RAPORT DE AVIZARE

In conformitate cu prevederile art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,Comisia de specialitate a Consiliului local Vinatori,jud. Galati s-a intrunit in sedinta pentru a analiza un proiect de hotarire a Consiliului local.

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind stabilirea limitelor minime ale veniturilor medii lunare ce se pot obtine din vanzarea si/sau utilizarea bunurilor mobile si imobile

Dispensar

Categorie: Ianuarie

HOTARAREA Nr. 2 din : 31.01.2005

privind : aprobarea concesionarii spatiului in care functioneaza cabinetul medical , fara licitatie publica , in mod direct medicului titular al cabinetetului .


RAPORT DE AVIZARE

In conformitate cu prevederile art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,Comisia de specialitate a Consiliului local Vinatori,jud. Galati s-a intrunit in sedinta pentru a analiza un proiect de hotarire a Consiliului local.


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea concesionarii spatiului in care fuctioneaza cabinetul medical , fara licitatie publica , in mod direct medicului titular al cabinetului

CONTRACT DE CONCESIUNE

Decontare bilete

Categorie: Ianuarie

HOTARÂREA NR. 5 DIN 31.01.2005

privind: decontarea contravalorii transportului personalului didactic din unitatile de invatamint de pe raza comunei Vinatori,jud. Galati


EXPUNERE DE MOTIVE

La proiectul de hoatrire referitor la decontarea contravalorii transportului personalului didactic din unitatile de invatamint de pe raza comunei Vinatori,jud. Galati

RAPORT DE AVIZARE

 

In conformitate cu prevederile art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,Comisia de specialitate a Consiliului local Vinatori,jud. Galati s-a intrunit in sedinta pentru a analiza un proiect de hotarire a Consiliului local.

 

RAPORT DE SPECIALITATE

La proiectul de hotarire referitor la decontarea contravalorii transportului personalului didactic din unitatile de invatamint de pe raza comunei Vinatori,jud. Galati

©2008 | Primaria Vinatori | Judetul Galati