Telefon: 0236-344004

Fax: 0236-344383

Noiembrie

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli

Categorie: Noiembrie
HOTARAREA NR._______ din___________________
Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Vinatori, jud. Galati

EXPUNERE DE MOTIVE
cu privire la proiectul de hotarire privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Vinatori, jud. Galati

RAPORT DE AVIZARE
In conformitate cu prevederile art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,Comisia de specialitate a Consiliului local Vinatori,jud. Galati s-a intrunit in sedinta pentru a analiza un proiect de hotarire a Consiliului local.

RAPORT DE SPECIALITATE
referitor la proiectul de hotarire privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Vinatori ,jud. Galati

RAPORT DE SPECIALITATE
In temeiul art 45 din Legea nr 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare si analizind solicitarea initiatorului se constata urmatoarele:
©2008 | Primaria Vinatori | Judetul Galati