Telefon: 0236-344004

Fax: 0236-344383

Octombrie

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli

Categorie: Octombrie
HOTARIREA NR._______din___________________
Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli

EXPUNERE DE MOTIVE
cu privire la proiectul de hotarire privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Vinatori,jud. Galati

RAPORT DE AVIZARE
In conformitate cu prevederile art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,Comisia de specialitate a Consiliului local Vinatori,jud. Galati s-a intrunit in sedinta pentru a analiza un proiect de hotarire a Consiliului local.

RAPORT DE SPECIALITATE
referitor la proiectul de hotarire privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Vinatori ,jud. Galati

Comandament antiepiuzootic

Categorie: Octombrie

HOTARAREA NR.___ din __________
privind: modificarea art.1 al HCL nr.19/30.06.2005 privind reconstituirea Comandamentului antiepizootic local, la nivelul comunei Vinatori, judetul Galati .

©2008 | Primaria Vinatori | Judetul Galati