Telefon: 0236-344004

Fax: 0236-344383

August

Regulamentului privind modul de concesionare a bunurilor ce apartin proprietatii publice si private

Categorie: August
HOTARAREA nr.______. din _________________
privind aprobarea Regulamentului privind modul de concesionare a bunurilor ce apartin proprietatii publice si private a comunei Vinatori, judetul Galati.

RAPORT DE AVIZARE

Categorie: August

RAPORT DE AVIZARE

In conformitate cu prevederile art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,Comisia de specialitate nr.1 a Consiliului local Vinatori,jud. Galati s-a intrunit in sedinta pentru a analiza un proiect de hotarire a Consiliului local.

Rectificare 2005

Categorie: August
HOTARIREA NR._______ din___________________
Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al com. Vinatori,jud.Galati

EXPUNERE DE MOTIVE
cu privire la proiectul de hotarire privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al com. Vinatori,jud. Galati

RAPORT DE AVIZARE
In conformitate cu prevederile art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,Comisia de specialitate a Consiliului local Vinatori,jud. Galati s-a intrunit in sedinta pentru a analiza un proiect de hotarire a Consiliului local.

RAPORT DE SPECIALITATE
Cu privire la proiectul de hotarire referitor la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al com. Vinatori, jud. Galati

Documentatie puturi

Categorie: August
HOTARIREA NR._______ din___________________
Privind aprobarea documentatiei tehnico ecomonice « Achizitie statie de pompare apa potabila Brates si terenul aferent » si a procedurii de achizitie a a obiectivului

EXPUNERE DE MOTIVE
cu privire la proiectul de hotarire referitor la aprobarea documentatiei tehnico economice pentru realizarea investitiei «Achizitie statie de pompare apa potabila Brates si terenul aferent » si a procedurii de achizitie a obiectivului

RAPORT DE AVIZARE
In conformitate cu prevederile art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,Comisia de specialitate a Consiliului local Vinatori,jud. Galati s-a intrunit in sedinta pentru a analiza un proiect de hotarire a Consiliului local.

RAPORT DE SPECIALITATE
cu privire la proiectul de hotarire privind aprobarea documentatiei tehnico ecomonice «Achizitie statie de pompare apa potabila Brates si terenul aferent » si a procedurii de achizitie a obiectivului
©2008 | Primaria Vinatori | Judetul Galati