Telefon: 0236-344004

Fax: 0236-344383

Virarea de credite de la un capitol la altul

Categorie: Iulie
HOTARIREA NR. 22 din 13.07.2005
Privind virarea de credite de la un capitol la altul

EXPUNERE DE MOTIVE
cu privire la proiectul de hotarire privind virarea de credite de un capitol la altul

RAPORT DE AVIZARE
In conformitate cu prevederile art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,Comisia de specialitate a Consiliului local Vinatori,jud. Galati s-a intrunit in sedinta pentru a analiza un proiect de hotarire a Consiliului local.

RAPORT DE AVIZARE
In conformitate cu prevederile art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,Comisia de specialitate a Consiliului local Vinatori,jud. Galati s-a intrunit in sedinta pentru a analiza un proiect de hotarire a Consiliului local.
©2008 | Primaria Vinatori | Judetul Galati