Telefon: 0236-344004

Fax: 0236-344383

Functii economice

În comuna Vînători avem următoarele instituții:

- Școala gimnazială “Sf. Nicolae” în satul Vînători

- Școala gimnazială “Maria Grecu” în satul Odaia Manolachi

- Școala primară în satul Costi

- Gradinițe pentru preșcolari în toate satele comunei

- Dispensar sanitar uman în satul Vînători care functionează în clădire proprie

- Dispensar sanitar veterinar în satul Vînători

- Casa de cultură la Vînători

- Farmacie umană la Vînători

- Poșta la Vînători și Odaia Manolachi

- Centrala telefonică automată

©2008 | Primaria Vinatori | Judetul Galati