Telefon: 0236-344004

Fax: 0236-344383

Primăria Vînători Galaţi

Anunt cont trezorerie 2018

Creat: 13 Februarie 2018

Contul IBAN deschis la Trezoreria Operativa Galati:

- Sume incasate pentru bugetul local in contul unic, in decurs de distribuire:

RO07TREZ30621A470400XXXX CF 4393212

Click aici pentru mai multe detalii

 

Concurs post Consilier, clasa I, grad Asistent (Urbanism)

Creat: 26 Ianuarie 2018

Primaria Comunei Vinatori, judetul Galati organizeaza concurs in vederea ocuparii postului de Consilier, clasa I, grad Asistent (Urbanism) care se va desfasura la sediul Primariei comunei Vinatori, strada Eroilor ,nr.23, in data de 26 februarie 2018 ora 10.00 - proba scrisa. Interviul va avea loc in maxim 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise, conform art.56,alin.1 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Functionarilor publici (r2)

Citește mai departe:Concurs post Consilier, clasa I, grad Asistent (Urbanism)

Anunt Public

Creat: 25 Ianuarie 2018

Comuna Vinatori anunta publicul interest asupra depunerii solicitarii de emiterea acordului de mediu pentru proiectul “Infiintare sistem de canalizare al apelor uzate menajere in sat Odaia Manolache, comunaVinatori, judetul Galati” propus a fi amplasat in intravilanul satului Odaia Manolache, comunaVinatori, judetul Galati.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Galati, str. Regiment 11 Siret nr.2, Galati si la sediul Primariei comunei Vinatori din sat Vinatori, str. Eroilor nr.23, comuna Vinatori, judetul Galati, in zilele de luni-joi, intre orele 08:30-16:00 si vineri intre orele 08:30-13:30.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Galati din str. Regiment 11 Siret nr.2, Galati.


     PRIMAR,
GHINEA MARIAN

Anunt public reabilitare strada Tuluc

Creat: 21 Decembrie 2017

ANUNT PUBLIC:

 

 Comuna Vînatori anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Galati, fara evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul ‘REABILITAREA STRADA TULUC IN COMUNA VINATORI JUDETUL GALATI”, propus a fi realizat pe amplasament situat in extravilan comuna Vînator, judetul Galati, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului.
 Informatiile privind proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la. sediul APM Galati din Galati str. Regiment 11 Siret, nr. 2, in zilele de luni-joi, intre orele 8:30 – 16:00 si vineri intre orele 8:30 – 13:30 precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro – reglementari – acordul de mediu – proiect decizie etapa de incadrare.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt , pana la data de 26.12.2017

 

PRIMAR
GHINEA MARIAN

Click aici pentru a descarca anuntul.

Primaria comunei Vinatori, organizeaza concurs in vederea ocuparii urmatoarelor posturi

Creat: 20 Noiembrie 2017

Primaria comunei Vinatori, organizeaza concurs in vederea ocuparii urmatoarelor posturi

  • Politist local , clasa I , grad Principal 3 posturi
  • Politist local , clasa III , grad Superior 1 post
  • Politist local , clasa III , grad Principal 1 post  

Citește mai departe:Primaria comunei Vinatori, organizeaza concurs in vederea ocuparii urmatoarelor posturi

Anunt Public - PUZ DMT Marine Equipment SA

Creat: 07 Noiembrie 2017

Anunt pulbic privind intentia elaborarii Planului Urbanistic Zonal - beneficiar DMT Marine Equipment SA

Citește mai departe:Anunt Public - PUZ DMT Marine Equipment SA

Anunt Public - Propuneri preliminare PUG

Creat: 19 Octombrie 2017

CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE PLAN URBANISTIC GENERAL COMUNA VÎNĂTORI, JUDEŢULGALAȚI

 

Citește mai departe:Anunt Public - Propuneri preliminare PUG

Anunt Public - Extindere alimentare cu apa

Creat: 03 Iulie 2017

Privind proiectul "Extindere alimnetare cu apa sat Vinatori, comunma Vinatori, judetul Galati"

 

Citește mai departe:Anunt Public - Extindere alimentare cu apa

Anunt Public Nr. 5975 - 22.05.2017

Creat: 22 Mai 2017

Privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Extindere alimnetare cu apa sat Vinatori, comunma Vinatori, judetul Galati"

 

Citește mai departe:Anunt Public Nr. 5975 - 22.05.2017

Anunt Public SC Passiflora Garden Green SRL

Creat: 08 Mai 2017

ANUNT PUBLIC

 

 SC Passiflora Garden Green SRL cu sediul in Galati B-dul Dunărea, nr. 3, bl. A7, ap. 200, judetul Galati anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ÎNFIINȚARE SERE LEGUME, FLORI ȘI CONSTRUIRE SPAȚII CONDIȚIONARE” cu amplasamentul in satul Vînători, comuna Vînători T27, P7,8,9,10, judetul Galati. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Galati, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, si la sediul SC Passiflora Garden Green SRL, in zilele de luni-joi, intre orele 8.30-16 si vineri intre orele 8.30-13.30. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului, A.P.M. Galati.

©2008 | Primaria Vinatori | Judetul Galati