Telefon: 0236-344004

Fax: 0236-344383

Concurs in vederea ocuparii postului de Sef Birou Politie Locala

Creat: 03 Iunie 2019

Primăria Comunei Vînători, județul Galați organizează concurs în vederea ocupării postului de Sef Birou Politie Locala care se va desfasura la sediul Primariei comunei Vânatori, strada Eroilor , nr.23, in data de 1 IULIE 2019 ora 10.00 - proba scrisa. Interviul va avea loc in maxim 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise, conform art.56, alin.1 din H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificarile si compeltarile ulterioare

Dosarele de inscriere la concurs se depun la sediul Primariei comunei Vânatori, judetul Galati, strada Eroilor, nr.23, in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a (31 MAI 2019 ) si vor contine/respecta in mod obligatoriu, documentele prevazute la art. 49 din HG nr.611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.
Selectia dosarelor are loc in maximum 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere al dosarelor .
Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Functionarilor publici (r2)

Conditiile de participare la concurs sunt:

• studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta

• studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice. 

• vechime in specialitatea studiilor 5 ani

Persoană de contact: ANTON MONICA- secretar comună, strada Eroilor nr.23, comuna Vînători, judetul Galați, telefon 0236/344004, fax /0236/344383,
e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Alaturat mentionam si bibliografia propusa pentru organizarea concursului :
1.Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici –republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare;
2.Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici
3. Constitutia Romaniei
3.Legea nr.155/2010 - Legea politiei locale
4. H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a Politiei Locale
5.Legea nr.61/1991 ,republicata,privind sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala a ordinii si linistii publice
6.O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor 

©2008 | Primaria Vinatori | Judetul Galati