Telefon: 0236-344004

Fax: 0236-344383

Anunt Public

Creat: 25 Ianuarie 2018

Comuna Vinatori anunta publicul interest asupra depunerii solicitarii de emiterea acordului de mediu pentru proiectul “Infiintare sistem de canalizare al apelor uzate menajere in sat Odaia Manolache, comunaVinatori, judetul Galati” propus a fi amplasat in intravilanul satului Odaia Manolache, comunaVinatori, judetul Galati.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Galati, str. Regiment 11 Siret nr.2, Galati si la sediul Primariei comunei Vinatori din sat Vinatori, str. Eroilor nr.23, comuna Vinatori, judetul Galati, in zilele de luni-joi, intre orele 08:30-16:00 si vineri intre orele 08:30-13:30.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Galati din str. Regiment 11 Siret nr.2, Galati.


     PRIMAR,
GHINEA MARIAN

©2008 | Primaria Vinatori | Judetul Galati