Telefon: 0236-344004

Fax: 0236-344383

Primaria comunei Vinatori, organizeaza concurs in vederea ocuparii urmatoarelor posturi

Creat: 20 Noiembrie 2017

Primaria comunei Vinatori, organizeaza concurs in vederea ocuparii urmatoarelor posturi

  • Politist local , clasa I , grad Principal 3 posturi
  • Politist local , clasa III , grad Superior 1 post
  • Politist local , clasa III , grad Principal 1 post  


care se va desfasura la sediul Primariei comunei Vinatori, strada Eroilor, nr.23, in data de 19 decembrie 2017 ora 10.00 - proba scrisa. Interviul va avea loc in maxim 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise, conform art.56, alin.1 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Functionarilor publici (r2)

 Dosarele de inscriere la concurs se depun la sediul Primariei comunei Vinatori, judetul Galati, strada Eroilor ,nr.23, in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a ( 17 noiembrie 2017 ) si vor contine/respecta in mod obligatoriu, documentele prevazute la art. 49 din HG nr.611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.
Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Functionarilor publici (r2)

Conditiile de participare la concurs sunt:


pentru functiile publice vacante de Politist local , clasa I , grad Principal :

studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta
vechime in specialitatea studiilor - minim 5 ani
permis de conducere categoria B

pentru functia publica vacanta de Politist local , clasa III , grad Superior :

studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diploma de bacalaureat
vechime in specialitatea studiilor - minim 9 ani
permis de conducere categoria B

pentru functia publica vacanta de Politist local , clasa III , grad Principal

studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diploma de bacalaureat
vechime in specialitatea studiilor - minim 5 ani
permis de conducere categoria B

 

Alaturat mentionam si bibliografia propusa pentru organizarea concursului :
1.Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici –republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare;
2.Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici
3.Constitutia Romaniei ,republicata
4.Legea nr.155/2010 - Legea politiei locale
5. H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a Politiei Locale
6.Legea nr.295/2001 privind regimul armelor si munitiilor
7.Legea nr.61/1991 ,republicata,privind sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala a ordinii si linistii publice
8.O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor 

©2008 | Primaria Vinatori | Judetul Galati