Telefon: 0236-344004

Fax: 0236-344383

Anunt Public - Propuneri preliminare PUG

Creat: 19 Octombrie 2017

CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE PLAN URBANISTIC GENERAL COMUNA VÎNĂTORI, JUDEŢULGALAȚI

 


Având în vedere Ordinul nr.2701/30.12.2010 al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privirela elaborarea sau revizuirea planurilor deamenajareateritoriului şi de urbanism, se face cunoscută publicului etapa propunerilor preliminare.

 

Inițiator: Primaria Comunei Vînători

Elaborator:S.C.ANARECOM REGIOSERVS.R.L.-D, arh. Gabor Iuliana

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢIILE cu caracter de recomandare referitoare la documentația privind „Reactualizare Plan Urbanistic General al Comunei Vînători, județul Galați”,documente disponibile la sediul Primariei Comunei Vînători, în faza aprobării finale ca urmare a avizării și a obținerii tuturor avizelor. Documentația de urbanism pentru „Reactualizare Plan Urbanistic General al Comunei Vînători, județul Galați”, poate fi consultată în  fiecare zi de luni-vineri, între orele 09:00-16:00, în perioada 18 octombrie-15 noiembrie 2017

Etapa informării și consultării publicului are caracter informativ și se finalizează cu ședința de dezbatere publică, în scopul consultării publicului pentru identificarea intereselor mutuale din zonă,care va avea loc îndatade16.11.2017 ,ora12, la sediulPrimarieiVinatori , în Sala de Sedinte

Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului: Anton Monica -funcția secretar comuna

Adresa:str.Eroilor . nr.23, sat Vinatori ,județul Galați, cod poștal 807325, telefon: 0236/344004

Raspunsul la observațiile transmise vafi pus la dispoziția publicului prin anunț la sediul Primariei comunei Vinatori și prin anunț publicat pe pagina de internet:www.primariavinatori.ro

©2008 | Primaria Vinatori | Judetul Galati