Telefon: 0236-344004

Fax: 0236-344383

Adresa indicatori 31.03.2016

Creat: 15 Aprilie 2016

Agentia Nationala de Administrare Fiscala

Directia Generala Regionala a Finantelor Publice - Galati

Nr. GLR_TRZ 3338/13 aprilie 2016

 

Stimata doamna/ Stimate domule Primar,

Va transmitem, atasat , protrivit anexelor, indicatorii cu privire la executia bugetelor locale, pentru anul trimestrul I 2016, potrivit prevederilor art. 57 alin. (2) din Legea privind finantele publice locale, nr. 273/2006, cu modificarile si completarile locale, precum si conform precizarilor transmise de catre Ministerul Finantelor Publice cu adresa nr. 351389/10 mai 2011.

Conform prevederilor art. 76 din Legea privind finantele publice locale, nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ordonatorii principali de credite au obligatia de a publica acesti indicatori pe pagina de internet a unitatii administrativ-teritoariale, in termin de 5 zile lucratoare de la primire.

Click aici pentru a descarca Adresa indicator.

Click aici pentru a descarca Indiciatori Vinatorii

 

©2008 | Primaria Vinatori | Judetul Galati