Telefon: 0236-344004

Fax: 0236-344383

Concurs post Consilier, clasa I, grad Asistent (Urbanism)

Categorie: Anunturi Publice

Primaria Comunei Vinatori, judetul Galati organizeaza concurs in vederea ocuparii postului de Consilier, clasa I, grad Asistent (Urbanism) care se va desfasura la sediul Primariei comunei Vinatori, strada Eroilor ,nr.23, in data de 26 februarie 2018 ora 10.00 - proba scrisa. Interviul va avea loc in maxim 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise, conform art.56,alin.1 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Functionarilor publici (r2)

Dosarele de inscriere la concurs se depun la sediul Primariei comunei Vinatori, judetul Galati, strada Eroilor ,nr.23, in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a (26 ianuarie 2018) si vor contine/respecta in mod obligatoriu, documentele prevazute la art. 49 din HG nr.611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.
Selectia dosarelor are loc in maximum 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere al dosarelor ( ultima zi 6 februarie 2017)
Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Functionarilor publici (r2)

Conditiile de participare la concurs sunt:

  • studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta (in domeniile arhitectura,urbanism,constructii si instalatii ale constructiilor sau absolvent al cursurilor de formare profesionala continua de specialitate in domeniul amenajarii teritoriului, urbanismului si autorizarii constructiilor , organizate de institutiile publice cu atributii in domeniu, in colaborare cu Registrul Urbanistilor din Romania)
  • vechime in specialitatea studiilor - minim 1 an

1.Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici –republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare;
2.Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici
3.Constitutia Romaniei
4.Legea nr.50/1991privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Ordin nr.839/2009 de aprobare a Normelor de aplicare a Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
7.Legea nr.350/2001 privibd amenajarea teritoriului si urbanismului ,cu modificarile si completarile ulterioare;
8. Legea nr.10 /1995 privind calitatea in constructii, republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare;
9. Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala , republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare;


Persoana de contact: ANTON MONICA- secretar comuna , strada Eroilor nr.23, comuna Vinatori, judetul Galati, telefon 0236/344004, fax /0236/344383,
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  

©2008 | Primaria Vinatori | Judetul Galati